در احکام توسط

1 پاسخ

توسط

به طور کلی، چنانچه پدر یا جد پدریِ دختر در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، به گونه‌ای که نتوان رضایت آنها را کسب نمود، اجازه آنها برای ازدواج دختر باکره شرط نیست. البته برخی مراجع در این مورد می‌گویند که این ازدواج باید با صلاح‌دید دیگر بزرگان فامیل باشد.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، ازدواج فی نفسه اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، اگر رشیده باشد و صلاح و مفسده خودش را بداند ازدواج با وی بلامانع است.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

با فرض اطمینان به غیر قابل بازگشت بودن پدر، ازدواج صحیح است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

به طور کلی در صورتی که ولی شرعی محجور باشد لزوم اجازه در ازدواج دختر باکره ساقط است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

اگر بزرگان فامیل این کار را صحیح بدانند، مانعی ندارد.


[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی)

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....