در احکام توسط

1 پاسخ

توسط

آيات عظام امام خمینی، تبريزى، خامنه ‏اى، سيستانى، فاضل و مكارم: اشكال ندارد.[1]

آيت‏ الله نورى: اگر مخالف عفت عمومى نباشد و در نظر افراد متشرع، منكر محسوب نشود، اشكال ندارد.[2]

آيت ‏الله وحيد: اگر بداند زنان از روى تعمّد و لذت به او نگاه مى کنند، واجب است مرد لباس آستين ‏دار بر تن كند و در غير اين صورت اشكال ندارد.[3]

آيات عظام بهجت و صافى: بنابر احتياط واجب، بايد لباس آستين ‏دار بر تن كند.[4]

بنابراین طبق نظر اکثر مراجع، اگر پوشيدن لباس آستين كوتاه موجب تحریک شهوت زنان نشود یا ندانیم موجب تحریک می شود یا نه، پوشیدن آن لباس اشکالی ندارد. اما در هر حال اگر در جايى پوشيدن لباس آستين كوتاه، باعث مفسده خاص گردد، اجتناب از آن لازم است. [5]


[1]. آیت لله مكارم، استفتائات، ج 1، س 834؛ تعليقات على‏ العروة، النكاح، م 51؛ امام، استفتائات، ج 3، (احكام حجاب)، س 14؛ آيت‏ الله فاضل، تعليقات على ‏العروة، ج 2، النكاح، م 51؛ آيت‏ الله تبريزى، استفتائات، س 1591 و صراط النجاة، ج 1، س 1487؛ آيت‏ الله؛ خامنه‏ اى، استفتائات، س 551؛ دفتر آيت‏ الله سيستانى.

[2]. آيت ‏الله نورى، استفتائات، ج 1، س 384.

[3]. سوال شده از دفتر آيت‏ الله وحيد.

[4]. آيت ‏الله صافى، جامع ‏الاحكام، ج 2، س 1722 آيت ‏الله بهجت، توضيح ‏المسائل، م 1933 و 1937.

[5]. با استفاده از نرم افزار پرسمان.

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....