1 پاسخ

توسط

شاید بتوان گفت چند نکته باعث شده است که خداوند قرآن را به زبان عربی نازل کند:

1. از آنجا که پیامبر اسلام (ص)  دعوتش را در یک سرزمین عرب شروع کرد قاعدتا باید کتابش هم به همان زبان باشد به عبارت دیگر پیامبرانی را که خداوند برای هدایت انسان ها مبعوث می فرمود باید برای ارتباط با قوم خود به زبان همان قومی که در میان آنها مبعوث شده اند صحبت می کردند و دستورات اخلاقی و احکام و عقاید را به همان زبان برایشان بیان می کردند لذا قرآن نیز به زبان عربی نازل شد. به نظر شما اگر پیامبر اکرم (ص) کتابش مثلا به زبان چینی نازل می شد آیا افراد بسیاری از قومش مرتب بهانه گیری نمی کردند که ما این کتاب را نمی فهمیم؟! البته پیامبر(ص)  می توانستند این آیات را برای آنها ترجمه کنند ولی بدیهی است که شروع یک دعوت، بسیار مهم است و  کوچکترین ابهامی می تواند یک دعوت را در نطفه خفه کند بنابراین برای اینکه در آن زمان هیچ بهانه ای در دست مخالفان پیامبر(ص) وجود نداشته باشد قرآن به زبان خود قوم ایشان نازل شد.

2. با توجه به تعصب خاصی که عربها نسبت به حفظ زبان خود داشتند عربی بودن قرآن باعث می شد که اصل قرآن حفظ شود آری برای بقای دین اسلام و قرآن، سرزمین حجاز و زبان عربی بهترین راه دفاع طبیعی و غیر خارق العاده از دین بود. قرآن با جاذبه های درونی و آوا و آهنگ دلپذیر آن، در ذهن اعراب که دوستدار کلام موزون و فصیح بودند، جای باز کرد و از انواع تحریف ها در امان ماند. بنابراین، نازل شدن قرآن به زبان عربی برای حفظ و صیانت ابدی آن بوده است.

3. زبان عرب های حجاز با توجه به کثرت ضمائر، تفاوت ضمیرهای تثنیه، مفرد و جمع، تفاوت صیغه های مذکر و مؤنث و داشتن انواع گوناگون جمع، داشتن کنایات، استعارات و ... از امکانات فراوانی برای بیان بیشترین حجم از مطالب در کمترین حجم از الفاظ، برخوردار است.

4. البته می توان گفت نازل شدن قرآن به زبان عربی، لطف و مرحمتی به عرب زبانان بوده و اگر به غیر عربی نازل می شد، عرب زبانان که قشر وسیعی بودند به آن ایمان نمی آوردند. خداوند می فرماید: و «اگر آن را بر برخى از غير عرب‏ها نازل كرده بوديم، و او آن را بر عرب‏ها می خواند، به آن ايمان نمی آوردند!!» (1)


(1) سوره شعراء آیه 198

 

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....