در احکام توسط

1 پاسخ

توسط

در مسح سر و پا تکیه دادن به تکیه‌گاه یا تکیه ندادن شرط نشده است، بلکه ملاک آن است که سر و پا ثابت نگه‌داشته شوند و دست روى آنها کشیده شود. و اگر گفته شده است که پا به تکیه‌گاهی تکیه داده شود برای آن است که ثابت بماند.

إمام خمینی(ره) در این زمینه فرمود: «در مسح سر و روى پا باید دست را روى آنها بکشد و اگر دست را نگه‌دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو باطل است، ولى اگر موقعى که دست را می‌کشد سر یا پا مختصرى حرکت کند اشکال ندارد».[1]


[1]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج ‏1، ص 159، م 255؛ «مبطلات وضو و غسل»، مسح سر

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید.اینجا را کلیک کنید>

...