1 پاسخ

توسط

طبق روايات شيعه، دعاي حضرت نه تنها در مورد باران باريدن مستجاب می‌گردید؛ بلکه اگر حضرت براي پيروزي و نصرت خويش نيز دعا می‌کردند، قطعاً مستجاب می‌شد؛ اما :

1ـ حضرت می‌خواست در كربلا براي همه مسلمانان، تسليم در برابر حق را به نمايش گذارد و درس عملي تسليم را تا ابد به مردم بياموزد.

2ـ بناي حضرت بر اين بود كه در ماجراي عاشورا اسباب غير عادي را به کار نگرفته تا اين خود نيز درس ديگري براي مسلمانان شود تا وظيفه آناني را كه قادر به استفاده از اسباب غير عادي نيستند، در برابر ظلم و ستم مشخص كند. 

3ـ حضرت طبق روايات، حضرت در ماجراي عاشورا، در خواست فرشتگان و جنيان را براي ياري رد نموده و تمام آن‌ها را به مشيت الهي واگذار کردند. اين خود سبب نهايت مظلوميت براي حضرت شده و به همين جهت خبر شهادت آن حضرت در آن زمان که وسائل اخباري محدود بود، به سرعت پخش گرديد.

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....