در احکام توسط
اگر کسی که در خواب محتلم شد و بعد از طلوع آفتاب بیدار شد، آیا با وجود اینکه قبل از آن نیت روزه نداشته است، می‌تواند روزه قضا بگیرد؟

1 پاسخ

توسط

احتلام، خللی به روزه وارد نمی‌کند و در صورتی که مبطل روزه را انجام نداده باشد تا ظهر فرصت برای نیت روزه دارد، پس بر فرض سؤال، چنین شخصی می تواند روزه قضا بگیرد.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

کسی که می‌خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان صبح محتلم شده، اگر وقت قضای روزه تنگ نیست بنابر احتیاط واجب روز دیگری را روزه بگیرد، اگر وقت قضای روزه تنگ است مثلاً پنج روز قضا به ذمه دارد پنج روز هم بیشتر به ماه رمضان باقی نمانده، همان روز را روزه بگیرد و روزه اش صحیح است.

در ضمن هرگاه روزه واجب غیر معین بر ذمه دارد (مانند روزه قضای ماه رمضان یا روزه کفاره) وقت نیت آن تا ظهر باقی است، یعنی چنانچه چیزی که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و قبل از ظهر نیت کند روزه او صحیح است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

مانعی ندارد و می تواند روزه قضا بگیرد.


[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) 

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....