منو

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

آیااسلام دستور زدن زنان راداده است؟!!

 

آیااسلام دستور زدن زنان راداده است؟!!
1. قوامیت مردان بر زنان به معنای سلطه، زورگویی و اجحاف مردان به زنان نیست و "قوامون علی النسا" به معنای سرپرستی، کارپردازی و نگهبانی مرد برای زن است، چرا که خانواده نیاز به رهبر و سرپرستی واحد دارد.
2. این مسئولیت به دلیل ویژگیهای خاص مردان بر عهده مرد قرار گرفته و این رهبری در قرآن با نفی کوچکترین استبداد و تنها در دایره رضای خدا مجاز است و ملاک برتری نزد خدا تقواست.
3. ویژگیهای مورد نظر در مردان:
* غلبه تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات او
* داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر در جهت دفاع از حریم خانواده
* تعهد مالی در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه های زندگی
4. اسلام اطاعت زن را تنها در اموری که وظیفه زن است مانند"آمیزش و امور واجب" می داند ، نه در امور منزل و کار .
حتی اسلام برای زن در این امور حق درخواست اجرت نیز در نظر گرفته و هیچ نظامی همچون اسلام چنین حقوقی را به زن نداده است.
5. برای فهم آیات قرآن باید به سنت نیز مراجعه نمود چرا که معصومین(علیه السلام) مفسران قرآن هستند.
زن در کلام معصومین (علیه السلام) :
* پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم):
آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود ؟!
* امام علی (علیه السلام):
زن چون گُلى است (ظریف و آسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما.
و...
6. زن در آیات قرآن:
* دستور به مردان در مورد خوش رفتاری با زنان خود "نساء، ۱۹"
* زن مکمل ، زینت و حافظ مرد "بقره‌، ۱۸۷"
* مایه خیر و آرامش "روم‌، ۲۱"
و...
7. دستورات اسلام مراتبی دارد و انجام هر مرحله منوط به انجام مراحل قبل و بی نتیجه بودن آنهاست مانند همین آیه:
الف ) پند و اندرز دهید!
ب ) در بستر از آنها دوری نمایید!
ج ) آنها را تنبیه کنید!
د ) اگر از شما پیروی کردند ، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید!
* مرحله تنبیه شرایطی دارد و منظور زدن با چوب مسواک و مانند آن است که سخت و دردآور نباشد و بدون اثر و آسیب باشد . این روش اصولا زدن محسوب نمی شود ! و در واقع نوازشی توام با تذکر جدیست. پیشوایان معصوم ما صراحتا این مطلب را تشریح فرموده اند.
8. اسلام در دوره ای برای زن کرامت و حقوق مختلف در ابعاد مدنی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قائل شده که در جایجای جهان ، زن بدون کوچکترین حق فردی یا اجتماعی و در حکم یک کالا خرید و فروش می شد و یا همراه جسد شوهرش سوزانده می شد و ...