منو

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

چرا خانم ها باید در نماز حجاب داشته باشند؟ مگر خداوند نامحرم است؟

سوال:چرا خانم ها باید در نماز حجاب داشته باشند؟ مگر خداوند نامحرم است؟

پاسخ :

1.بدون تردید خداوند از همه چیز در همه حال با خبر است و پوشیده و پنهان براى او مفهومى نـدارد. بـا بـنـدگـان خـود نیز نامحرم نیست، ولى انسان در حال عبادت خود را در حضور خدا مى بیند و با او سخن مى گوید، در چنین حالى باید مناسب ترین لباس را در حـضـور او بپوشد. روشن است که مناسب ترین لباس براى زن همان لباس کامل است؛ یعنى لباسى که نشانه عفت و پاک دامنى او است و بهترین حالات او را منعکس مى کند. تنها چنین لباسى شایسته حال عبادت است.

وحتی به مردان که نمازشان با حداقل پوشش صحیح است نیز سفارش شده که با لباس کامل، ادب حضور در پیشگاه الاهی را رعایت کنند.بنابراین، چون نماز در حقیقت حضور یافتن به درگاه رب العالمین است، در این مجلس هر چه لباس کامل تر و تمیزتر و خوشبوتر باشد، مطلوب تر است.

امام صادق (ع) می فرماید: "آنچنان خدا را عبادت کن که گویا او را می بینی. اگراو را نمی بینی، او تو را مشاهده می کند".

2.رعایت حجاب زنان در نماز نوعی تمرین مستمر و روزانه، برای حفظ حجاب در جامعه وموارد واجب است.

3. نماز خواندن در منظر مردم و در اماکن عمومی و مساجد و مجامع، حجاب کامل را می طلبد.به ویژه برای زنان تا از نگاه دیگران مصون بمانند، مخصوصاً که در نماز رکوع و سجده و نشست و برخاست است، در این صورت حجاب کامل موجب مصون ماندن زنان از نگاه دیگران و باعث حفظ آرامش روحی نمازگزار و نیز پاسداری از عفّت عمومی می شود.

4.آنچه گفته شد مواردی است که به ذهن می آید، اما دلیل اصلی آن تعبد و پذیرش خواست خدا است.

در دایره هستی ،ما نقطه تسلیمیم            رأی آنچه تو اندیشی،حکم آنچه تو فرمایی