منو

ا زکجا فهمیدند که فرزند حضرت زهرا (سلام الله علیها)پسر است ؟

پرسش :از کجا فهمیدند که فرزند حضرت زهرا(سلام الله علیها)پسر است و نامش رامحسن گذاشتد؟آن زمان که دستگاه سونوگرافی نبود.

اون بچه ای که توی شکم حضرت زهرا(سلام الله علیها )بوده،کی میدونسته پسره اون وقتا که دستگاه سونوگرافی نبوده،جالب اینه که اسمشم تو شکم مادرش گذاشتن محسن.

پاسخ:آن کودک را پیامبر گرامی اسلام که با وحی الهی درارتباط بود به نام محسن نامگذاری کرد.

در روایتی ازحضرت علی (علیه السلام)نقل شده که فرمودند:فرزندان خود راقبل از آنکه متولد شوند نام نهید واگر نمی دانید پسر است یا دختر،آنان را به اسامی نام نهید که بین پسر ودختر مشترک است ......چرا که رسول الله(صل الله علیه وآله)محسن را قبل از آنکه متولد شود نام نهاد.(کافی /جلد6/ص 18)

پیامبر گرامی نیز به تصریح قرآن وروایات فراوانی که در کتب اهل سنت هم آمده است عالم به علم غیب بودند.به عنوان مثال در صحیحه مسلم آمده است که: حذیفه میگوید:پیامبر به من علم گذشته وآینده را آموخت.(صحیحه مسلم/ج 5/ص410/ ح22)

منبع:کانال پرسمان اعتقادی