منو

بر گزاری جشن طلاق در قرآن هم سفارش شده است. چرا عده ای با آن مخالفت می کنند؟

سؤال:آیا اسلام با بر گزاری "جشن طلاق " موافق است ؟ یا از آن نهی می کند ؟

پاسخ:عده ای درباره مشروعیت جشن طلاق چنین استدلال آورده اند:در زندگی اجتماعی به هرحال وهردلیل ؛طلاق رخ میدهد و درمواردی هم گریزی از آن نیست.واغلب با پیامدهای تلخ تری همراه است،مانند دشمنی وکدورت بین اعضای خانواده ونیزدوستان وآشنایان که حتی شاید هیچ نقشی در اختلاف آنها نداشتند؛ وبه وجود آمدن کینه ها ورنج های بسیار...بنابراین عقلاً پسندیده است که طلاق به همراه شادی وجشن باشد تابه کاهش رنج های ناشی از طلاق کمک کند.یعنی "زندگی شیرین واگر نشد جدایی شیرین".که در قرآن هم به این مطلب اشاره شده:

ای کسانیکه ایمان آورده اید اگر ازدواج کردید وهنوز زنانتان را به خانه نبرده ،تصمیم به طلاق گرفتید؛ دراین صورت لازم نیست آنان عده شما را نگه دارند،پس هده ای به آنان داده و با شیرینی از هم جدا شوید(یا آیها الذین آمنو اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عده تعتدونهافمتعوهن وسرحوهن سراحاً جمیلا-طلاق/1)

ازطرفی چون در طلاق رجعی مرد میتواند در مدت عده زن باگرفتن نامه رجوع از دادگاه بدون نیاز به صیغه ازدواج دوباره با آن زن زندگی کند؛طلاق نباید با کینه وکدورت همراه باشد (ای پیامبر،اگر همسران مطلقه تان مرتکب فساد وفحشا نشدند حق ندارید در زمان عده آنها رااز خانه بیرون کنید.آنها هم بیرون نروند...شاید در این مدت خدا کاری کند که دوباره به زندگی برگردید(یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصو العده واتّقو الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشهً مبینه)

واساساً در قرآن درباره هرطلاقی توصیه به تهیه هدایا شده: و لازم است که شوهران، هدیه مناسبی به همسران مطلقه‌شان پرداخت کنند. این وظیفه‌ای برای افراد باتقوا است.(241بقره) هنگام طلاق، هدیه‌ای شایسته به همسرانتان بدهید. ثروت‌مند به اندازه توانش و تنگ‌دست به اندازه توانش و این هدیه‌دادن، تکلیفی بر افراد نیکوکار است.(236بقره)واز آنجا که اختیار طلاق با مرد است؛درمنابع دینی به مرد توصیه شده که بعد از استفاده ازچنین اختیاری،درحد توان وامکاناتش بهترین هدیه هارا برای همسر مطلقه اش تهیه کند؛اما مانعی نیست که زن نیز هدیه مناسبی برای شوهر سابقش تدارک ببیند وهردو به یکدیگر هدیه مناسبی بدهندو هدف اصلی در این دستورات شاد برگزار کردن مراسم طلاق است.

اما باید در جواب این گروه گفت که جدایی زن وشوهراگرچه به دلایلی در فقه مورد پذیرش قرار گرفته است اماهمواره به عنوان آخرین راه حل توصیه میشود وتاکید شده که ناپسندترین حلال در پیشگاه خدا،همین جدایی ها و از هم پاشیدگی هاست وطبق حدیث نبوی (ص)که فرمودند:ابغض الاشیاء عندی الطلاق.؛منفورترین چیز نزد ایشان طلاق است

اکنون اگر هر رفتار ورویکردی در جامعه اسلامی رواج یابد که قبح طلاق را از بین برده وجدایی را که موضوعی ناپسند درفرهنگ جامعه اسلامی است ؛ انتخابی پسندیده وانمود کند و نابودی یک زندگی مشترک را نه به عنوان آخرین راه بلکه به عنوان اولین و ساده ترین راه حل معرفی نماید و آن را عادی جلوه دهد بدیهی است چنین نتیجه ای مخالف با روح آموزه های اسلامی که بر استحکام خانواده ها تاکید دارد خواهد بود .

افزون بر این اگر برگزاری چنین جشنهایی همرا با فخرفروشی ، چشم و هم چشمی ، رفتارهای حرام ، کپی برداری از فرهنگ های غیر دینی و غیره باشد ، نا همخوانی آن با تعالیم دینی واضح و آشکارتر خواهد شد

و باید به آنها که جشن طلاق را راهی برای کم کردن کینه ها و رنجهای بعد از طلاق، امری شایسته معرفی می کنند؛ گفت آیا در صورت برگزاری این جشنها این کینه برطرف می شود ؟

به هر حال نباید این فرهنگ در جامعه رواج یابد که طلاق امر عادی بوده و حتی میتوان قبل از آن که زوجین اولین سالگرد ازدواج خود را گرامی دارند ، از هم جدا شده و در پی آن ، جشن و شادمانی به راه بیاندازند .

در ضمن با توجه به تفسیر المیزان "تسریح جمیل " در آیه اول سوره طلاق به معنی: جدایی بدون خصومت و درگیری و یا تهدید و غیره است نه برپایی جشن و شادمانی برای جدایی وسفارش کیک وکارت دعوت...