منو

اگر شیطان از بهشت رانده شده بود، چگونه دوباره وارد بهشت شد و آدم و حوا را فریب داد؟

1. شیطان پس از تکبر و سجده نکردن بر آدم گرفتار لعن ابدی شده و از درگاه خداوند و ملكوت رانده شد و تا ابد در بهشت راه ندارد.
(سوره ص آیه 78 ؛ سوره اعراف آیه 13)

2. شیطان قبلا در بهشت نبوده؛ بلكه در درگاه الهی و در جمع مقربان درگاه خداوند بوده است .

3. اخراج شیطان به معنی تنزل مقام و مرتبه شیطان از جایگاه بلندی كه در نزد خداوند یافته بود می باشد، نه اخراج از مكانی معین و مشخص.

4. بهشت جایگاه بندگان مطیع خداوند در آخرت است و منظور از بهشت آدم و حوا، بهشت موعود آخرتی نیست، زیرا اخراج از آن بهشت معنا ندارد و با توجه به اختلاف نظر علما، به ۳ مکان اشاره شده است :
* باغ آسمانی
* باغ زمینی
* بهشت برزخی

5. لذا بهشتی که حضرت آدم و حوا در آن سکونت داشته اند، بهشت اُخروی نبوده است، زیرا بهشت اُخروی هرگز جای ابلیس نمی‌باشد.