منو

آیا قبل از حضرت آدم انسان های دیگری وجود داشتند؟ انسان های اولیه از نسل چه کسی بودند؟

سوال:آیا قبل از حضرت آدم انسان های دیگری وجود داشتند؟ انسان های اولیه از نسل چه کسی بودند؟

پاسخ :شواهد زیادی وجود دارد که قبل از آدم ابوالبشر، انسان هایی که از نسل حضرت آدم نبوده اند،(و"نسناس" نام داشتند) زندگی می کرده اند.از جمله موارد زیر:

1.مرحوم علامه طباطبائی می فرماید: از آیه 30 سوره بقره می توان استشمام کرد که قبل از خلقت آدم ، انسانهایی هم زندگی می کردند که فرشتگان با سابقه ذهنی که از آنها داشتند از خداوند می پرسند: آیا کسی را خلق می کنی که فساد کرده و خونریزی می کند؟

2.مرحوم صدوق در کتاب خصال، از امام باقر (ع) روایت کرده که فرمود: "خداى عزوجل از روزى که زمین را آفریده، هفت عالم را در آن خلق (و سپس منقرض کرده است) که هیچ یک از آن عوالم از نسل آدم ابوالبشر نبوده اند و خداى تعالى همه آنها را از پوسته روى زمین آفرید و نسلى را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و براى هر یک، عالمى بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر، آدم ابوالبشر را بیافرید و ذریه اش را از او منشعب ساخت.

یا این روایت: در کتاب توحید صدوق (ره) نیز از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: شما گمان می کنید که خدای عز و جل غیر از شما بشر دیگری نیافریده است. بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آدم از آدم ها هستید.

3.همچنین آثار بجای مانده ای از اسکلت انسان های غوی پیکر در غارها یافت شده  که تاریخ آن ها به " میلیون ها "سال پیش برمی گردد، در حالی که پیشینه خلقت حضرت آدم(ع)  به بیش از 7000 سال پیش نمی رسد.! در نتیجه باید گفت که این آثار بجای مانده، مربوط به انسان های نسل کنونی نیست.

ولی باید دانست که بر اساس آموزه های دینی اعم از قرآن و روایات تردیدی وجود ندارد که "همه انسان های نسل حاضر" به حضرت آدم برمی گردنند و او اولین نفر از این نسل است.(به خاطر تعبیرات فراوانی که در آیات و روایات با "یا بنی آدم"و ... آمده است.)