منو

آیا عقلانی است که بریدن نان، مکروه باشد ولی بریدن دست دزد فقیر، قانون؟

 

سؤال: آیا عقلانی است که بریدن نان، مکروه باشد ولی بریدن دست دزد فقیر قانون؟

پاسخ: ادعای شبهه، حاصل نتیجه گیری غلط از اطلاعات اولیه غلط است!
اگر به حکم بریدن دست سارق به صورت سطحی نگاه کنیم حکمی خشن و ناعادلانه میباشد. اما حقیقت چیز دیگری است.اسلام با شناخت عمیق خود به انسان ، احکامی را وضع می کند که بیشترین کارایی را داشته باشد و منطبق بر انسانیت ، فطرت و حقوق تمام انسان ها باشد.
1. برخلاف ادعای شبهه، همه کتابهاى معتبر فقهى یکى از موانع اجراى کیفر قطع دست دزد را، دزدى در اضطرار می دانند
2. برای قطع دست دزد شرایط متعددی در فقه و قانون ذکر شده که نبود هر یک باعث عدم اجرای این حکم می شود. معمولا تجمیع همه شرایط به سادگی میسر نیست و تنها برای سارقان خطرناک مصداق می یابد.

اگر به شروط ذکر شده دقت شود؛ می بینیم که اسلام برای دزدی هایی که بر اساس یک وسوسه یا تحریک و یا از روی نادانی باشد و یا از روی اشتباه یا سوء برداشت، انجام شود، مجازات سخت بریدن دست را اعمال نمی کند وجزای کمتری دارد، از نظر اسلام کسی مستحق بریدن دست است که کار و درامدش دزدی است ، به اموال دیگران چشم طمع دارد، نقشه میکشد وبا علم و اگاهی می دزد.

3. اگر تمام این شرایط بررسى شوند، می بینیم این کیفر سنگین تر از جرمش نیست و اتفاقا برای حفظ امنیت پایدار جامعه و جری نشدن مجرمین مورد نیاز است . بسیاری از جوامع، تا زمانهای نه چندان دور دزدها را اعدام می کردند

4.اولین شرط مجازات این است که خود مجازات باز دارنده باشد ، یعنی فرد با در نظر گرفتن مجازات از انجام جرم منصرف شود ، مسلما حکم اسلام بر بریدن دست سارق یک حکم محکم و باز دارنده است.وجنبه پیشگیری دارد

5. متابعت حکم عاطفه در حقوق فردی مانعی ندارد، اسلام نیز (چنانکه از آیات قرآنی پیدا است) در حقوق فردی مانند اقسام قصاص و حقوق مالی از صاحبان حقوق با تحریص و ترغیب درخواست نموده که از حقوق خود چشم بپوشد و برادران نوعی خود را بتکلف و زحمت نیندازید.ولی در موارد حقوق اجتماعی بکار بردن عاطفه انسان دوستی  و چشم پوشی از مجازات وی در حقیقت جنایت زدن به یک جامعه با کمال بی رحمی است، و رها کردن یک دزد و حفظ آبروی یک فرد در واقع گرفتار ساختن میلوینها نفوس بی گناه و دریدن پرده احترام آنهاست

6. کراهت بریدن نان با چاقو به جهت ارج نهادن به این نعمت ویژه، می باشد. برخی مراجع نیز این کار را اگر برای جلوگیری از اسراف باشد، مکروه ندانسته اند .