منو

من به خدایى که در تدارک جهنم است و خود را مهربان می نامد، کافرم….

متن شبهه:

مـن کافرم
من به خدایى که نوبت همخوابگى پیامبرش مهمتر از نفى برده دارى است، کافرم…
من به خدایى که دستور کشتن ناباورانش را میدهد، کافرم…
من به خدایى که راهى بهتر از قطع عضو براى اصلاح جامعه ندارد، کافرم…
من به خدایى که منبع تنفر است و حتى از مخلوقات خودش، سگ و خوک متنفر است، کافرم…
من به خدایى که در تدارک جهنم است و خود را مهربان می نامد، کافرم….
من به خدایى که دینش زیر کمر و بهشتش فحشا خانه است، کافرم…
من به خدایى که تقلید را به تفکر، و باور را به حقیقت ترجیح میدهد، کافرم…
من به خدایى که نمیداند خورشید به دور زمین نمیچرخد و شبها در برکه گِل فرو نمیرود، کافرم…
من به خداى داعش و طالبان، ملّا و بوکوحرام، کافرم…
من به خداى پنهان شده که جرات نشان دادن و اثبات خودش را ندارد، کافرم…
من به خدایى که چشم خود را بروى جنایتى که بنامش میشود بسته است، کافرم…
من به خداى اسلام، که خود هم دیکتاتور است و هم شیطان، کافرم…
من به خداى تو کافرم، به همه خدایان ساخته ذهنِ بیمار انسان عهد عتیق، کافرم…

 پاسخ:

این شبهه متشکل از ۱۳بند است که ضعف علمی و ناآشنایی طراح آن نسبت به اسلام در موارد متعدد مشهود است و در برخی موارد ضعفهای ناشی از آموزه های منحرف سایر ادیان را به اسلام تسری داده است. به ترتیب پاسخ داده خواهد شد:

۱_اسلام در مقابله با برده داری بهترین شیوه را برگزید تا با حرکتی آرام وبدون آسیب این پدیده شوم از جوامع اسلامی بیش از هزار سال زودتر از جوامع غربی رخت بر بندد. قرآن کریم یکی از عوامل عبور از گردنه قیامت را آزادی برده ذکر فرموده است.(بلد:۱۳) رعایت عدالت در مورد همسران هیچ تقدمی بر برده داری ندارد. طرح نوبت ماندن در خانه چند همسر نه تنها ضعفی برای اسلام نیست بلکه نشانه رویکرد عدالت محورانه اسلام  حتی در اموری است که بیشتر مورد غفلت سایر مکاتب بوده است.

۲_کفار هم در اسلام از حقوق شهروندی بهره مند بوده و حتی قرآن توصیه به رعایت عدالت در باره آنان دارد.(مایده:۱۸) خداوند متعال هیچگاه دستور قتل کفار را نداده  الا کفار فتنه گری که علیه جامعه جنگ افروزی کنند.(بقره:۱۹۱).

۳_قطع عضو بهترین راهکار اسلام برای اصلاح جامعه نیست بلکه آخرین گزینه یا یکی از گزینه ها است و با جمع شدن ۱۳شرط  قابل اجراست.

۴_ اگر مفید بودن و وفادار بودن سگ برای حکم به طهارتش کافی باشد ، پس خون که حیات انسان با کمبود آن در خطر می افتد ، نباید نجس باشد ؟ اگر شارع از عملی نهی نمود و چیزی را نجس اعلام کرد، می فهمیم به خاطر مفسده یا ضرر و یا حکمتی است که از آن اجتناب لازم است. و البته اجتناب از آن همیشگی نیست بلکه در برخی موارد همچون نماز، طواف و خوراک باید رعایت شود. گرچه ممکن است ما به خاطر کمی اطلاعات علمی، به مفاسد و مصالح احکام پی نبریم، ولی بعدها بر اثر پیشرفت های علمی، بخشی از فلسفه احکام روشن شود واین به معنی تنفر خدا از مخلوقات نیست. از نگاه اسلام حیوانات حقوقی دارند که بشر ملزم به رعایت آنهاست. (وسایل الشیعه.ج۱۶.باب ۲۸)

۵_نظام تنبیه و تشویق مورد قبول عقل و همه مکاتب الهی و غیر الهی است.اگر جهنم و انتقام از جنایتکار نباشد آیا موافق عدالت است؟پس جهنم خدا نیز عین رحمت اوست.علاوه بر اینکه رحمت او بر غضبش غلبه دارد لذا برای بهشت هشت در و برای جهنم هفت در ذکر شده است.

۶_ اگر منظور مدعی پرداختن به مسایل زناشویی  در اسلام است باز هم از نقاط قوت این دین مبین است که از هیچ امری غافل نشده و وعده  همسران بهشتی پاک، مزد بندگانی است که در دنیا از هرزه گی جنسی خود را حفظ کرده اند ونه تنها مذموم نیست بلکه شایسته و موافق با عدالت است.

۷_تقلید کورکورانه و تقلید در اصول دین مورد نهی اسلام است و در آیه های مختلفی قرآن کریم توصیه به تفکر وتعقل نموده و کسانی  که از قوه تعقل استفاده نمی کنند را مورد سرزنش قرار می دهد وپست تر از حیوانشان می انگارد .(فرقان:۴۴) تقلید در فروع دین از باب رجوع به عالم و متخصص است که نبود آن غیر عقلایی است. همچنین تقلید تنها راه رسیدن به احکام در فروع دین نیست؛ بلکه یکی از سه راه می باشد.

۸_خدای کریم هزار سال قبل از اینکه بشر با علم تجربی چرخش زمین را ثابت کند در قرآن از حرکت زمین خبر داده است (نمل:۸۸). چرخش خورشید به دور زمین و زمین به دور خورشید هر دو از نظر علمی ثابت شده است.

۹_خدایی که طالبان و داعش و…تصویر کرده اند مورد قبول هیچ مسلمان حقیقی و سلیم النفسی نیست. واین گروهها قبل از اینکه منتسب به اسلام باشند فرزندان ناخلف استکبار و کج فهمی دین اند.

۱۰_خدای متعال به گونه های مختلف خود را ثابت نموده ودیده شدنش او را از بی منتهی بودن ساقط می کند نه دیده نشدنش(انعام:۱۰۳) به دیگر سخن دیده نشدن خداوند دلیل ضعف او نیست، بلکه دیده شدنش نشانه ضعف و جسمیت و ممکن الوجود بودنش می باشد.

۱۱_چشم خدا به روی هر جنایتی باز است حتی خیانت چشم و کینه ای که در دل پنهان است(غافر۱۹) وتأخیر در عذاب جانیان به خاطر تدریجی بودن انتقام الهی(اعراف:۱۸۲)وفرا رسیدن زمان عذاب دردناک و خوار کننده است(مریم۱۷۵)(قلم:۴۴) ضمن اینکه نباید از خداوند متعال توقع کاری برخلاف عدل داشت؛ این برخلاف عدل الهی است که به صورت خارق العاده جلوی ظلم اختیاری ظالمان را بگیرد… که در این صورت اختیار از بشریت صلب شده و بشر آنگونه که خداوند مقدر کند زندگی خواهد کرد.

۱۲_خدای اسلام نه تنها دیکتاتور نیست بلکه انسان را در انتخاب کاملا آزاد آفریده و حق انتخاب را به او داده است ودر مقابل جبهه شیطانی انتخاب راه سعادت و عزت را توصیه نموده است.(انسان:۳)

۱۳_نه خدا ساخته ذهن بشر است و نه معتقدینش بیمار .بلکه حقیقتی است که یاد ونامش شفای درد های جسمی و روحی است.واعتقاد به او امری فطری است.آمار ها گواه  این است که خود کشی و بیماریهای روانی بیشتر در بین غیر معتقدین به خدا رخ می دهد؛ خداوند متعال از راه علم و عقل ثابت شدنی است.

منبع:پایگاه تخصصی شبهه