منو

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

آیا امام مهدی در زمان قیام، افراد زیادی را میکشد؟

سؤال:

چرا حضرت مهدی در زمان ظهور، برای برپا کردن حکومت، مردمِ بسیار زیادی که مخالف او هستند را می کُشد؟ آیا بهتر نیست ايشان به جای برخوردِ خشونت آمیز، مردم را از طریق مهر و محبت به اسلام دعوت کند؟!

 جواب:

توجه به چند نکتة زیر، شبهة بالا را بر طرف می کند:

1. این مطلب كه در زمان ظهور، کشتار بسیار وسیعی توسط امام زمان صورت می گیرد مطلب کاملا اشتباهی است. این اعتقاد اشتباه را مخالفان اسلام ترویج داده اند تا از حضرت مهدی چهره ای خشن ارائه بدهند. آنچه واقعیت دارد اینست که حجمِ کشتارها در زمان ظهور تا این حدّی که برخی مطرح می کنند زیاد نیست.

 

2. البته باید توجّه کرد مطابق روایات متعدد نمی توانیم ادعا کنیم که در هنگام ظهور، هیچ قتلی رخ نمی دهد زیرا در آن دوران، بحث از اقامة عدالت جهانی است و یقیناً پیش از ظهور و مقارن آن، ستمگران خونریزی بر دنیا حاکم اند که از هیچ جنایتی فرو نمی گذارند. حال امامی که قیام می کند در برابر این همه ظلم و ستم، چگونه باید برخورد کند تا جهان را پر از عدل و داد سازد؟

بی تردید دشمنانی که دستشان به خون بشریت آلوده است در مقابل حرکت امام ایستادگی می کنند. آری! امام مهدی برای به ثمر رساندن انقلابِ جهانی، ناگزیر از جنگ خواهد بود.

 

3. اینگونه نیست که حضرت از همان ابتدا به سراغ جنگ با دشمنان بروند در روایات ما آمده وقتی حضرت ظهور می کنند ابتدا اسلام واقعی را به مردم معرفی می نمایند و همة مردم اعم از یهودی، مسیحی، کافر و ... را به دین اسلام دعوت می کند و بسیاری از کفار و ... در سپاه اسلام و امان حضرت، داخل می شوند، اما در مرحلة دوم و پس از این دعوت عمومی، امام با سردمداران ظلم که به هیچ وجه حاضر نیستند زیر بار عدالت بروند خواهد جنگید.

 

4. فراموش نشود آنچه از آن به عنوان سختگیری‌ها و جنگ های حضرت، یاد شده طولانی مدت نخواهد بود؛ روایات فراوانی در دست است که پس از مدت کوتاهی، این جنگ ها تمام می شود و مراحل بعدی حکومت حضرت، سرشار از صلح و صفا و صمیمیت است.

 

5. هر چند در دوران پس از ظهور، میزان کشتارها وسیع نیست، اما قبل از ظهور، جنگ های بسیار زیادی در بین انسان ها صورت می گیرد، بدیهی است این خونریزی ها ارتباطی با دوران پس از ظهور ندارد.(1)

  

----------------------------------------------------

(1) پاسخ به شبهات دینی (با موضوعات مختلف) حسین جمالی، ص40