منو

امامت ونبوت در کودکی چگونه ممکن است؟

سؤال: امامت ونبوت در کودکی چگونه ممکن است؟ امام جواد و امام هادى و امام مهدى (علیهم السلام) در سنین8، 9 و5 سالگى امام گردیدند،همچنین حضرت عیسی و یحیی(علیهم السلام)در کودکی به نبوت رسیدند ؛ چطور ممکن است کودکی که هنوز مکلف هم نشده ولی خدا بر مؤمنین باشد؟

پاسخ:امامت از دیدگاه شیعه، إعمال ولایت ولى اللَّه بر سایر انسان‏ها است و به تعبیرى امامت منصبى الهى براى اداره ی دین و دنیاى مردم و هدایت آنها به قله ی سعادت و انسانیت است. از این رو امام براى مردم قابل شناسایى و انتخاب نیست؛ زیرا علم لدّنى و عصمت باطنى امرى نهان اند که جز خدا کسى از آن آگاه نیست و این دو مهم ترین لوازم ولى اللَّه بودن است.

انسان موحدى که ولایت خداوند بر خویش را پذیرفته، از هرجهت مطیع اوامر و نواهى خداست. پس باید نسبت به اولیاء او نیز کاملاً مطیع باشد و به ولایت آنها نیز گردن نهد و از مقایسه ی آنها با دیگران و چون و چراهاى بى پایه اجتناب کند. شناخت کسانى که به عنوان امام و والى از طرف خدا منصوب اند از چند راه ممکن است:

الف: بررسى سیره و راه و روش ایشان؛ ب: مراجعه به ویژگى‏ ها و علایمى که از سوى اولیا قبلى، در مورد ولى بعدى، ارایه شده‏ اند؛ ج: درخواست امور خارق العاده و تفحص از وجود شرایط و لوازم امامت

بنابراین با مراجعه به احوالات و سیره ی ائمه و منابع روایى مى ‏توان امام بعدی را شناسایى کرد. همچنین ائمه در دوران زندگى و حتى پس از شهادتشان در هر دوره‏ اى داراى کرایم و معجزاتى مى ‏باشند.علاوه بر اینها امامان خردسال از طرف بزرگان شیعه مورد تفحض قرار گرفتند و بر توان علمى و انجام کرایم و اعجاز ایشان یقین حاصل کردند.

پس در احراز مقام امامت، سن خاصى شرط نیست، بلوغ روحى و علمى و فکرى لازم براى این امر مى ‏تواند، به صورت خدا دادى، از بدو تولد به ایشان اعطا گردد و خود این امر یکى از خوارق عاداتى است که امامت ایشان را اثبات مى‏کند، نه این که مخّل به امامت ایشان باشد.درضمن اعطای این بلوغ فکری وروحی به یک فرد نیز براساس علم خداوند از شایستگی و لیاقت وتلاش آن فرد در راه خدا در آینده است

درست است که دوران شکوفایی عقل انسان، معمولاً حدّ و مرز خاصی دارد، ولی می‌‌دانیم همیشه در انسانها افراد استثنایی وجود داشته‌اند. چه مانعی دارد که خداوند، این دوران را برای بعضی از بندگانش به خاطر مصالحی فشرده‌تر کند، و در سال‌‌های کمتری خلاصه نماید.

بنابراین همانگونه که ممکن است خداوند، حکمت را به انسانی در کودکی بدهد، در قدرت اوست که در چهل سالگی آن را به کسی بدهد.
عواملي چند در اين انتخاب مؤثر باشد:
1 . امتحان مردم; زيرا با اثبات امامت طفل، از راه معجزه و جهات ديگر، انسان مورد امتحان قرار مي گيرد كه چگونه در برابر حق تسليم مي شود؟

2 . براي اثبات اين كه امامت اين شخص، از جانب خدا است; زيرا اگر امامان تنها در بزرگ سالي به مقام امامت نائل مي شدند، ممكن بود شخص خيال كند كه امامت اكتسابي است. اما در طفل صغير، هيچ گاه اين گمان برده نمي شود و اگر طفلي فضايلي در حد امامت داشت، شكي نيست كه او از جانب خداوند، به مقام امامت نصب است; فلذا يك توجيه براي امي بودن پيامبر صلي الله عليه و آله اين است كه كسي گمان نكند كه آنچه را كه براي مردم از معارف آورده، از ديگران فرا گرفته و يا در كتابي خوانده است .

3 . براي اثبات اين مطلب كه مقام و منزلت، بر اساس لياقت است نه بزرگي سن . چنان كه در جريان امارت و فرماندهي اسامة بن زيد چنين بود; زيرا در حالي كه عده اي از صحابه بر تعويض او اصرار داشتند، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به جهت لياقت وي، اصرار به فرماندهي او داشت .