منو

با توجه به اینکه امام هفتم (علیه السلام ) 55 سال عمر کرده اند و بسیاری از سالهای آخر عمرشان را در زندان بوده اند چطور 19دختر و 18 پسراز ایشان باقی مانده ؟

 سوال:با توجه به اینکه امام هفتم  (علیه السلام) 55 سال عمر کرده اند و بسیاری از سالهای آخر عمرشان را در زندان بوده اند چطور 19 دختر و 18 پسراز ایشان باقی مانده ؟ و تعداد زیادی امام زاده منسوب به ایشان اند؟

پاسخ:

1.سالهایی که ایشان در زندان بوده اند به هفت سال هم نمی رسد.

2. مورخین تعداد همسران ایشان را، بیش از10 زن دانسته اند که ثمره این تعداد فرزند از آنها بعید نیست.(البته ازدواج های معصومین برای هوا وهوس نبوده ، بلکه با اهدافی چون ایجاد رابطه خویشاوندی برای گسترش اسلام، الگودهی به دیگران، تربیت نسل مومن برای گسترش دین و مذهب شیعه، حفظ شخصیت زنان و تربیت آنها و...بوده است.)

3. اکثر امام زاده های ایران فرزندان خود امام کاظم(علیه السلام) نیستند، بلکه نوادگان ایشانند .که با توجه به هجرت امام رضا(عیه السلام) و حضرت معصومه(سلام الله علیها) و بسیاری از خواهران و برادران ایشان، به ایران  آمده و ساکن شدند و نسل سادات موسوی را در ایران گسترش دادند.