منو

اگر حفظ جان واجب است چرا امامان معصوم (علیهم السلام )با وجود علم غیب ،خود رادر معرض شهادت قرار می دادند؟

سوال:اگر حفظ جان واجب است چرا امامان معصوم (علیهم السلام ) با وجود علم غیب ،خود رادر معرض شهادت قرار می دادند؟مثلا چرا امام علی (علیه السلام ) به محراب وامام حسین (علیه السلام )به کربلا رفته اند؟

پاسخ:
1. هیچ علمی مانع مرگ نیست! قضا و قدر خداوند هم اگر حتمی شود، عوض شدنی نیست؛ پس علم امامان به زمان و مکان شهادتشان فقط علم به یک واقعه حتمی بوده است.

2. علم غیب امام دو گونه است، علم به موارد حتمی و موارد غیر حتمی. که تنها در موارد غیر حتمی امام تکلیف و اختیار دارد تا با تغییر زمینه ها برای حفظ جان خود بکوشد.پس امامان معصوم (علیهم السلام ) در امر شهادتشان یا اراده به استفاده از علم غیب نکرده اند، یا موضوع حتمی بوده و تکلیفی برای امام باقی نمی مانده است.

3.برخی اوقات،بعضی اهداف از حفظ جان مهمتر اند.که باید برای رسیدن به آنها از جان گذشت.مثل حفظ حکومت اسلامی، یا نجات دیگر مسلمانان و...که نه تنها امامان معصوم بلکه تمام شهیدان تاریخ نیز با همین نگاه به میدان نبرد رفته وجان خویش را در راه خدا فدا میکنند.