منو

مگر معصومین گناهی داشتند که استغفار می کردند؟

  سؤال:در دعاها و مناجات های انبیاء ومعصومین (علیهم السلام) بسیار استغفار و طلب بخشش از خدا دیده میشود؛ با وجود این اقرارها و اعترافات چگونه می توان آنان را معصوم دانست؟

پاسخ: استغفار از مصادیق بارز بزرگداشت خدا، زیباترین جلوة خضوع و خشوع، اظهار خواری و اعتراف به تقصیر بنده‏ای بی‌نهایت کوچک، در برابر آفریدگاری بی‏ نهایت بزرگ است. استغفار دائمی، از نشانه‌های ایمان و تقوا، شرط بندگی، گشایندة درهای رحمت الهی و یکی از بهترین موجبات تقرب به معبود است.

در نگاه قرآن، توبه و استغفار از عبادات بزرگ به شمار می‌آیند که همه ی مؤمنان، به آن دعوت شده‏ اند. ازاین‌ رو شایسته است که اولیای الهی، بهتر ازهمه، این دعوت الهی را لبیک گویند و در همة حالات خود، بر توبه و استغفار مداومت ورزند.

 1.استغفار در حقیقت به معنای طلب پوشاندن واز بین‌ بردن آثار نامطلوب چیزی است؛ هرچند آن چیز گناه و نافرمانی خداوند نباشد. گاهی ایشان با توبه به دنبال بازگشت به خدا بودند، اما نه بازگشت از گناه! آن بزرگواران توجه به امور مادی را که لازمه ی زندگی مادی است، دور از شأن بندگی و مقام عصمت خود می دانستند و از این امور گریز ناپذیر، توبه می نمودند.

2.معصومین میدانند ایمان، معرفت و عبادت‌های انسان از خود او نیست و آنچه وی از نعمت‌های مادی و معنوی دارد، از الطاف خداوند است لذا وقتی همة وجود خویش را نیاز می‌بیند، زبان به استغفار می‌گشایند.

3.آنها با شناختی که از حق‌تعالی دارند، درک می‌کنند که حق بندگی او برای احدی مقدور نیست.تا جایی که اعمالشان را که همه اعمال نیکی بوده را در برابر عظمت وحق ربوبیت او، بسیار ناچیز و مایة سرافکندگی و شرمندگی می ‏بینند.
4. ایشان در اثر بالارفتن و شدت خضوع بیشتر در برابر پروردگار، از اعمال انجام داده در اوقاتی که در مقامات پایین‌تر بودند استغفار می‌کنند و این در حالی است که از آن‌ها گناه، مکروه و حتی ترک اولایی نیز صادر نشده است، بلکه کارها و اعمال گذشته خویش را شایسته مقام پروردگار نمی‌بینند.
5.برخی دعاها و استغفارهای معصومان، جنبۀ آموزشی وتربیت امت داشته تا ادب بندگی و روش توبه و آداب آن را به مردم بیاموزند و اینکه بخاطر پاره ‏اى از اعمال نيك ، مغرور نشوند و به خاطر اعمالي كه هيچ در خور خداوندي خدا نيست خود را از خدا طلبكار ندانند و همواره خود را در به جا آوردن حقّ بندگي خدا قاصر و مقصّر بدانند كه اين عالي ترين اعتراف به عظمت پروردگار است.
6.و نیزممکن است استغفار آن‌ها به خاطر گناه امت باشد و آن‌ها به خاطر مردم از خدا طلب بخشش کنند و در حقیقت، به این وسیله خود را در درگاه خداوند ضامن مردم قرار داده، آن‌ها را شفاعت کنند به هنگام توسل از مردم دستگیری کنند.
7.توبة آنان گاه از این است که بدون فرمان یا اذن ویژة خدا توجه به وسایط فیض داشته باشند. مانند استغفار حضرت یوسف برای آنکه به دوست زندانی شان که آزاد شد سپرده بودند سفارش ایشان را نزد پادشاه بکند.

واژگان کلیدی: استغفار، معصومین، دعا، معرفت، گناه