منو

قران میگوید هیچ اجباری در دین نیست پس چرا بدحجاب ها و غیرمسلمانان را محکوم میکنید؟

سؤال:قران میگوید: لا اکراه فی الدین:هیچ اجباری در دین نیست پس چرا بدحجاب ها و غیرمسلمانان را محکوم میکنید؟

پاسخ:1. "لا اکراه فی الدین" در آیه ۲۵۵ سوره بقره ، اشاره به قلبی بودن و اجبار ناپذیر بودن دین دارد و آیه‌ با زبان نفی سخن گفته، نه نهی؛ یعنی نمی توان كسی را به زور معتقد و مومن كرد. اگر معنا این بود که در دین هیچ اجباری نیست و مردم آزاد و مجازند که هر اعتقادی داشته باشند و هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند، دیگر خداوند متعال نه تنها پیامبر، کتاب و احکامی نمی فرستاد، بلکه بهشت و جهنمی نیز نمی‌آفرید وبازخواستی در قیامت نبودو آن وقت تازه این سؤال مطرح می‌شد که اصلاً نتیجه‌ی این آفرینش وآمدن به دنیا چیست؟ پس چه فرقی بین عالم و جاهل، مؤمن و کافر، ظالم و مظلوم و ... وجود دارد و مگر خداوند حکیم انسان را بیهوده آفریده و مگر عادل نیست [العیاذ بالله].

واژه‌ي «اكراه» يعني چيزي كه نزد انسان ناخوشایند باشد و شاید از آن جهت در مورد اجبار نیز به کار می‌رود که انسان از «اجبار» و کار اجباری که قبولش ندارد، خوشش نمی‌آید.پس در ترجمه باید گفت که در دین خدا هیچ مطلب یا دستوری که فطرت و عقل انسان آن را نپسندد و نسبت به آن اکراه داشته باشد، وجود ندارد و به همین دلیل هم «دین» اجباری نیست.

2.باید دقت شود که «مجبور نیستید» به معنای «مجاز هستید» نمی‌باشد و عقاب دنیوی و اخروی نیز برای همین منظور وضع شده است. به عنوان مثال: «مجبور نیستی نماز بخوانی یا روزه بگیری» یعنی به تو اختیار اطاعت یا تخلف داده‌ام، نه این که مجازی دلت خواست بخوان و دلت خواست نخوان! مضافاً بر این که اسلام اجازه نمی‌دهد به بهانه‌ی آزادی، حقوق دیگران پایمال گردیده و اقشار متفاوت مورد ظلم واقع شوند. لذا هر کسی آزاد است که در خلوت خود گناه کند و راه جهنم را بپیماید. اما اگر گناه و فساد خود را علنی و فرافکنی کرد و حقوق و امنیت دیگران را به مخاطره انداخت، معلوم است که جلوی او را می‌گیرند و مجازاتش هم می‌کنند.

3. انسان در انتخاب نیك و بد اختیار دارد و در هیچ یک اجبار نیست، اما خدا فقط نیكی را می پذیرد .
آزاد بودن انسان‌ در پذیرش دین ، یعنی اختیار داشتن در انتخاب بین حق و باطل ولی حکم و راهنمایی خدا این است که راه حق را برگزیند و از باطل دوری کند .‌
4. حق بودن ادیان و شریعت‏ها اختصاص به زمان خودشان دارد و پیروان آن‏ها، پس از ظهور شریعت کامل‏تر باید به آن بگروند ؛ البته تا ظهور اسلام که کامل ترین و آخرین دین است .
5. پیروان ادیان الهی ، هم به حکم کتاب خودشان که در آن به آمدن پیامبر اسلام اشاره شده و هم به حکم عقل که باید به آخرین پیام الهی گوش فرا دهند، باید دین اسلام را بپذیرند.
لذا آنان که از عقل و وحی استفاده نکرده اند مستوجب بازخواست هستند .
6.عدم اجبار بر پذیرش دین خاصی ، دلیل بر حق بودن تمام ادیان و مسلک‏ها نیست ، بلکه دلیل بر احترام به آزادی انسان در انتخاب دین است و ثمربخش نبودن اجبار در گرایش به دین خاص.