منو

قصاص و اعدام با رحمت الهی تعارض ندارد؟!

با توجه به آیات و روایات درمی یابیم همان طور که خداوند دارای صفت رحمانیت و رحیمیت است، همچنین دارای صفت غضب و سخط نیز می باشد، اگر به بهشت مژده داده از جهنم نیز ترسانده است، اگر به مغفرت امید داده به عذاب نیز بیم داده است، ‏از این رو میبینیم که پیامبرش را هم بشارت دهنده و هم انذار کننده معرفی می نماید.

با توجه به این توضیحات درمی یابیم که خداوند فقط ارحم الراحمین نیست تا اشکال شود که سفارش به مجازات تا سر حد اعدام (قصاص، قطع دست و یا خشونت زیاد) با صفت «ارحم الراحمین» منافات دارد. به عبارت دیگر اجرای چنین حدودی مظهر شدید العقاب بودن خداوند است نه مظهر رحمانیت خدا!

البته به این سؤال پاسخ بهتری نیز می توان داد زیرا اگر از زاویه ای دیگر به این قضیه نگاه کنیم می توان گفت اجرای قصاص و ... مظهر رحمانیت خداوند نیز می باشد توضیح این مطلب این گونه است:

طبعاً کسی که مورد قصاص قرار می گیرد و یا حدّی بر او جاری می شود و ... حتماً جرمی را مرتکب شده است و حقی را پایمال نموده است و در حقیقت این عمل آفتی است که باعث فساد جامعه می شود و برای حفظ جامعه باید با این آفت ها (که در اسلام برای آن قصاص و یا حد در نظر گرفته) مبارزه کرد که در این جا دو نوع مبارزه ممکن است صورت پذیرد:

      - یکی مبارزۀ  سطحی؛ مثل جریمه کردن، زندانی نمودن و ...

     - و دیگری مبارزۀ ریشه ای؛ مثل قصاص، حدود و ...

 که اسلام نوع دوم را انتخاب نموده است؛ زیرا از نظر اسلام همان طور که عقلای عالم حکم می کنند، ارزش جامعه از ارزش افراد مهم تر است نه این که این عمل، ریشه در حس انتقام جویی داشته باشد. از این رو رحمت الهی ایجاب  می کند که در وهله ی اول، جامعه را از سقوط انحطاط و انحراف حفظ نماید و با قوانین سختگیرانه، موجب کم شده جرایم شود.

به عنوان مثال می توان قانون قصاص و اعدام را به عمل جراحی تشبیه کرد. اگر یک پزشک بخاطر جلوگیری از رشد عفونت مجبور شود پای بیمارش را قطع کند آیا کار بدی انجام داده؟! آیا می توان او را متهم به خشونت طلبی یا سنگدلی کرد؟! آیا بهتر نیست از این دلسوزی او تشکر کنیم؟

از این رو بر این باوریم که قصاص و حدود و امثال اینها نه تنها با «ارحم الراحمین» بودن خداوند مخالف نیستند، بلکه لازمه ی مهربان بودن ، دفاع از قوانین این چنینی است.

در حقیقت قصاص و دیۀ اسلامى دريچه ‏اى است به سوى حيات و زندگى انسان ها ؛ زيرا اگر این احكام به هيچ وجه وجود نداشت و افراد سنگ دل احساس امنيت مى ‏كردند جان مردم بى‏ گناه به خطر مى ‏افتاد. و از سوى ديگر نیز مايۀ سلامتی و حيات مجرم است؛ چرا كه او را از فكر ارتکاب جرم تا حد زيادى باز مى‏ دارد و كنترل مى‏ كند. و از جانب دیگر نیز به خاطر لزوم تساوى و برابرى (در انتقام) جلوی جرم های پى در پى را مى‏ گيرد و به سنت هاى جاهلى كه گاه يك جرم موجب چندین جرم و آن نيز به نوبۀ خود مايۀ جرم هاى بيشترى مى ‏شد پايان مى ‏دهد.