منو

عطسه کردن علامت صبر است یا خرافات؟

عطسه کردن علامت صبر است یا خرافات؟!

در میان مردم خرافات زیادی وجود دارد كه نه پایه دینی دارد و نه مایه علمی . یكی از آن ها درمورد عطسه كردن است. عده اى از مردم معتقدند كه عطسه شوم است و شگون ندارد و نباید در کار مورد نظرعجله کرد، بلكه باید صبر كرد. ما هر وقت  بعد از عطسه كردن به كاری اقدام كردیم موفق نشدیم.در صورتى كه از نظر اسلام عطسه كردن نه تنها شوم و بد نیست , بلكه برای سلامتی بدن بسیار مفید است.
در حدیث آمده كه عطسه موجب راحتى و سلامتی بدن است، و تا سه روز و به روایتى تا هفت روز، امان از مرگ است.آن چه بین عوام مشهور است كه هنگام عطسه تك باید صبر كرد، صحت ندارد و در احادیث اثرى از این حرف نیست.
در روایت آمده است: وقتى انسان عطسه مى كند (جهت شكرانه تأمین شدن سلامتی اش) بگوید: الحمد للّه اللّهم صل على محمّد و ال محمد وهنگامی كه كسى در حضورش عطسه كند، به عطسه كننده بگوید: یرحمك اللّه ، و او نیز در پاسخش بگوید: یغفر الله لكم .1 رسول اكرم (صل الله علیه واله وسلم) فرموند: عطسه مریض دلیل بر عافیت و راحتى بدن اوست. عطسه تا وقتى كه از سه تا بیشتر نباشد براى بدن نافع است و اگر از سه تا بیشتر شد، نشانه بیماری است.2 حضرت امام صادق (علیه الاسلام) فرموند: كسى كه عطسه كند از پنج چیز در امان خواهد بود: جذام، سردرد،ریزش اشك ازچشم،گرفتگى بینى و رویش مو در چشم.3
پى نوشت ها:
1.شهید دستغیب، 82 پرسش، ص 161، سؤال 71، مصطفى حسینى دشتى، معارف و معاریف، ج 7، ص 389، ماده: عطسه.
2.علامه مجلسی، بحار الانوار ، مؤسسه الوفاء بیروت ٓ لبنان ، سال انتشار 1404 ق، ج 73 ، ص 51.
3.عبد الله شبر ، الاخلاق ، ترجمه محمد رضا جباران ، انتشارات هجرت، چاپ چهارم، سال 1378، ص 179.