منو

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

سه پرسش

 سه پرسش

در يونان باستان سقراط به دليل خرد و درايت فراوانش مورد ستايش بود.

روزي یکسی ازاشنایان سقراط ،با هيجان نزد او آمد و گفت : سقراط ميداني راجع به يکي از شاگردانت چه شنيده ام؟

سقراط پاسخ داد :" لحظه اي صبر کن.قبل از اينکه به من چيزي بگويي از تومي خواهم آزمون کوچکي را که نامش سه پرسش است پاسخ دهي.

" مرد پرسيد : سه پرسش؟

سقراط گفت : بله درست است. قبل از اينکه راجع به شاگردم با من صحبت کني،لحظه اي آنچه را که قصد گفتنش را داري امتحان کنيم.

اولين پرسش حقيقت است. کاملا مطمئني که آنچه را که مي خواهي به من بگويي حقيقت دارد؟

مرد جواب داد :" نه،فقط در موردش شنيده ام .

"سقراط گفت : "بسيار خوب، پس واقعا نميداني که خبردرست است يا نادرست. حالا بيا پرسش دوم را بگويم،" پرسش خوبي" آنچه را که در موردشاگردم مي خواهي به من بگويي خبرخوبي است؟

" مرد پاسخ داد :" نه، برعکس…"

سقراط ادامه داد :" پس مي خواهي خبري بد در مورد شاگردم که حتي درمورد آن مطمئن هم نيستي بگويي؟"

مرد کمي دستپاچه شد..

سقراط ادامه داد :" و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که مي خواهي در مورد شاگردم به من بگويي برايم سودمند است؟"

مرد پاسخ داد :" نه ، واقعا…"

 سقراط نتيجه گيري کرد :" اگر مي خواهي به من چيزي رابگويي که نه حقيقت دارد ونه خوب است و نه حتي سودمند است پس چرا اصلا آن رابه من مي گويي؟!!

و لایغتب بعضکم بعضا..غیبت یکدیگرننمایید.آیا یکی ازشما دوست دارد که گوشت برادرمرده اش رابخورد؟ بی تردید ازاین کار نفرت دارید..ازخدا پرواکنید که خد ابسیار آمرزنده و مهربان است.(حجرات 12)