منو

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/templates/kh_ghadr/khghr/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/porscom/public_html/includes/application.php on line 539

ارزش سلامتی

ارزش سلامتی

روی نیمکت پارک نشسته بود وبه لباس های کهنه فرزندش وتفاوت اوبا بچه های دیگر نگاه می کرد.

ماشین گران قیمتی جلوی پارک ایستاد ومرد شیک پوشی از آن پیاده شد.وبا احترام در ماشین را برای همسرش که پسرکی درآغوش داشت، باز کرد.

باحسرت به آنها نگاه کرد واز ته دل آه کشید.

آن ها کودک را روی تاب گذاشتند...خدایا! چه می دید! پسرک عقب مانده ذهنی بود..

با نگاه به جستجوی فرزندش پرداخت. او را یافت که با خوشحالی از پله های سرسره بالا می رفت.

چشمانش را بست واز ته دل، خدا را شکر کرد.