در احکام توسط

1 پاسخ

توسط

در روایتی نقل شده است که؛ امام صادق(علیه السلام) در ظرفی از فلز روی، آب نوشیدند و اعتقادی به کراهت استفاده از این ظرف نداشتند:

یوسف بن یعقوب برادر یونس گوید: امام صادق(علیه السلام) آب خواست و در ظرفى که از فلز روى بود برای حضرتشان آب آوردند، یکى از حاضران گفت: عبّاد بصرى(یکی از فقهای اهل سنت) نوشیدن آب در ظرفی که با فلز روى ساخته شده را مکروه می‌دارد، امام(علیه السلام) فرمود: از او بپرس که آیا این ظرفی ساخته‌شده از طلا و یا نقره است[که کراهت و یا حرمت داشته باشد] ؟![1]

از این روایت برداشت می‌شود که جز ظروفی که از طلا و نقره ساخته شده‌ باشند، نوشیدن آب از ظروفی که از دیگر فلزات – از جمله مس – ساخته‌شده‌اند، ایرادی نخواهد داشت.


[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 6، ص 385، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 353، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....