در احکام توسط

1 پاسخ

توسط

این گونه امور، اگر موجب آزار  و اضرار به مردم، یا تضییع حقوق آنها گردد، و یا بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد، جایز نیست.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در هر صورت اگر موجب اذیت و آزار دیگران و باعث تضییع حقوق مردم و اضرار به آنها گردد، و یا بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه باشد، جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

چنانچه موجب اذیت عموم مردم و همسایگان شود جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

امور مذکور چنانچه موجب تضییع حق دیگران شود جایز نیست.


[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، صافی گلپایگانی و نوری همدانی  (مد ظلهم العالی)

پرسشگران ـ سایت نسل جوان
یک سؤال بپرسید....